Creative Creatures

Accent Mediation

Accent Mediation Groningen voor het oplossen van conflicten samen met u.

expose-seperator

Accent Mediation treedt op bij conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor beide partijen een acceptabele oplossing te vinden. Onder begeleiding van professionele mediators wordt het conflict bespreekbaar gemaakt. De mediator begeleidt en stimuleert het onderhandelingsproces.

Creative Creatures heeft de huisstijl voor Accent Mediation ontwikkeld, resulterend in een logo, briefpapier, visitekaartjes en een vernieuwde responsive website.